Jeg tilbyder

Foredrag til vuggestuer og børnehaver ”Når familier rammes af sorg”

Foredragets formål er at rådgive jer i følgende problemstillinger:

Hvordan møder I, som professionelt personale, familier i sorg? Hvordan tilbyder I en god støtte og omsorg til barnet i sorg? Hvordan samarbejder man med en familie i sorg? Hvordan forbliver I et kompenserende og stabiliserende miljø for barnet? Og ved I, hvad familien i sorg har brug for?

Foredraget vil give jer

 • Mod at være til rådighed for familien både under og efter sygdom og død
 • Viden om hvordan stabilitet og faste rammer for barnet, som er i sorg, skabes
 • Forståelse af barnets reaktioner på sorg
 • Indsigt i, hvad det kræver af jer, at byde en familie i sorg velkommen tilbage
 • Forståelse af hvad en familie i sorg skal forholde sig til i deres nye hverdag
 • Indsigten i den nye type udvidede forældresamarbejde
 • Forståelsen af ansvar, egenomsorg og empatisk kollegial sparring

Foredrag til efterskoler om ”Dig og mig og den der sorg”.

Unge i sorg føler sig ofte alene og uden støtte i deres sorg.

At være en omsorgsfuld ven kræver en forståelse af sorg. Forståelsen vil skabe indsigt, rummelighed og mod til at spørge ind til et andets menneskes tab, sorg og afmagt. Sammen vil vi finde modet til, at turde tale om og rumme andres sorg. Du kan ikke fjerne sorgen fra din ven, den vil altid være der – men du kan hjælpe med, at bære sorgen for en stund sammen med din ven. Foredraget vil nedbryde tabuer om døden, så sygdom, sorg og død bliver noget, de unge naturligt sammen kan tale om.

Foredraget vil give eleverne:

 • Kendskab til den normale sorgproces
 • Kendskab til de normale sorgreaktioner
 • Kendskab til sorgstøtte
 • Mulighed for at udvikle et nutidigt sprog og handlinger, som sætter den enkelte i stand til at støtte en ven i sorg

Foredrag til medarbejder om ”Medarbejder i sorg”

Foredragets formål er at rådgive jer i følgende problemstillinger:

Må man spørge ind til sorgen? Hvordan gøres det? Hvad kan man sige? Hvor længe er medarbejderen i sorg? Må man tilbyde sin hjælp i en periode? Hvorfor er sorgen så svær at tale om m.m.?

Som arbejdsplads er det vigtigt, at I har en sorgplan klar, når en medarbejder rammes af sorg eller krise. Men det er også vigtigt, at ledelsen og de øvrige medarbejder ved, hvad den sorgramte ønsker af sin arbejdsplads så uvidenhed, mangel på ord og angsten for egen dødelighed ikke sætter dagsorden.

Undersøgelser har vist at ca. 40 procent af efterladte er sygemeldte i kortere eller længere tid efter deres tab. Når efterladte vender tilbage på arbejdet, møder de ofte en mur af tavshed og for ikke at være en belastning for ledelsen og kollegaerne skjules sorgen.

Omvendt kan det også være svært, at skulle byde en medarbejder i sorg, velkommen tilbage. Både den sorgramte og kollegaerne vil være påvirket af dødsfaldet. Og begge parter skal hjælpes så tavsheden, som sjældent er tilsigtet fra medarbejderens side, brydes.

Foredraget vil give jer:

 • Kendskab til sorgstøtte
 • Konkrete ord og handlinger som I kan bruge i hverdagen, når I møder kolleger i sorg
 • Et tillidsfuldt og nærværende arbejdsmiljø
 • Kendskab til de normale sorgreaktioner
 • Sorgforståelse via ”To proces modellen”

Udarbejdelse af sorg- og krisehandleplan til skoler eller private virksomheder

Både som skole eller privat virksomhed er det vigtigt, at I har en klar defineret sorgplan, når I møder familier og medarbejdere, der rammes af sorg eller krise. Med en sorg- og krisehandleplan, som har jeres sorgkultur indskrevet, vil I være i stand til, hurtig, kompetent og professionelt, at tilbyde den vigtige og nødvendige hjælp, som mennesker i sorg og krise har brug for. Jeg kan tilbyde jer min assistance i et samarbejde omkring opdatering eller justering af jeres sorg- og krisehandleplan. Hvis I ingen sorg- og krisehandleplan har, kan jeg udarbejde planen i samarbejde med jer. Ved vores første møde vil vi diskutere opgaven og lave en aftale omkring omfang, deadline, præsentation af planen til medarbejderne og øvrige forventninger.

Sorggrupper

Et gruppeforløb på 8 gange til dig, som har mistet en pårørende, partner eller tæt ven. Vi mødes og deler vores sorg historier, oplever god støtte og lærer at sætte ord og handlinger på vores sorg. Sammen vil I, som gruppe, finde nye veje eller forliges med de eksisterende. I vil gennemgå en udviklingsproces, som kan være med til at ændre jeres tankemåder og jeres følelsesmæssige tilstand.

Når I hører hinandens fortællinger, bliver I hinandens konkrete og levende beviser for, at sorgen udvikler sig og som regel bliver lettere at bære over tid. I vil møde andre som ”forstå hvad man snakker om”.

Forløbet kan give dig:

 • Et tillidsfuldt og nærværende fællesskab, hvor sorgen får den plads som du har brug for
 • Øget støtte og forståelse af egen sorg – vi gennemgår ”den normale sorgreaktion”
 • Sorgforståelse via ”To proces modellen”
 • Hjælp til struktur og handleberedskab i forhold til din nye hverdag
 • Mulighed for at verbalisere sorgen, hvor der sikres aktiv lytning og empatisk kommunikation
 • Lov til at tale om tabubelagte tanker og følelser (skam, skyld, selvbebrejdelse m.m. )
 • Muligheden for, at identificere og mobilisere dit netværk
 • Mulighed for at du ikke ”fryser fast” i din sorg eller undgår din sorg – ubearbejdet sorg kan lukke ned for andre følelser, kontakt med andre mennesker (isolation) og hindre en at gå videre i livet

Undervisningsoplæg til konfirmander/elevgrupper mellem 13-16 år

 

Sorg og venskaber

At miste forældre eller søskende eller at leve i en familie med alvorlig sygdom kan mærke et ungt menneske for livet. Men gode venner, som støtter, vil medvirke til, at den unge kommer godt og trygt igennem en svær tid og får et harmonisk liv trods tabet.

Jeg arbejder og har kontakt med unge i sorg. På den baggrund og med min viden og erfaringer om unge i sorg har jeg udarbejdet et undervisningsoplæg til konfirmander, som handler om:

· hvad sorg er
· hvordan sorg påvirker et ungt menneske
· hvordan sorg påvirker venskaber
· hvordan man støtter en ven i sorg
· hvad unge i sorg ønsker af forståelse og hjælp fra vennerne

I oplægget arbejder vi med rigtige dilemmaer, som unge i sorg har oplevet. Dilemmaerne italesætter sorgens konsekvenser, så konfirmanderne får et virkeligt indblik i hvilken vigtig rolle, de har, når deres venner oplever sorg.

Mit undervisningsoplæg ”Sorg og venskaber” styrker unges forståelse af sorg, så der skabes en sorgkultur, som via viden og indsigt giver de unge modet til at spørge til en vens tab og sorg. Alvorlig sygdom, død og sorg bør være noget de unge naturligt kan tale om. Målet med oplægget er derfor at skabe mod, medfølelse og engagement, så vores unge bliver livsduelige mennesker. Så de, når sygdom, død og sorg rammer tør, stille sig ved den sørgendes side, selvom det er svært – og så er de noget for hinanden.

https://www.konfirmandcenter.dk/ressourcer/ressourcepersoner/oplaegworkshops-for-konfirmander/sorg-og-venskaber/