Sorgens vilkår

Definition på sorg: Sorg er den fysiske og psykiske reaktion på tab i forbindelse med død. Reaktionerne er en sammensat størrelse og indebærer en lang række følelsesmæssige, fysiske, kognitive, adfærds reaktioner og eksistentielle tanker. Reaktionerne kan komme til udtryk med skiftende intensitet og varighed. Sorg er en dynamisk proces.

Sorgen opleves, når vi mister, og sorg er en naturlig reaktion på det at miste et andet menneske. Vi reagerer meget forskelligt på sorg. Sorgen handler om vores tab og vores tilknytning til den, som vi har mistet. Derfor er din sorg unik og kan og skal ikke sammenlignes med andres sorg. En sorgproces er meget personlig. Din sorgproces handler ikke kun om, hvordan du reagerer på sorgen, men handler ligeså meget om, hvem du har mistet, måden tabet skete på, hvordan du tilpasser dig tabet og de konsekvenser, tabet har for dit liv. Men din sorg handler også om den sorghjælp, som dit netværk giver dig, eller som de måske ikke er i stand til at give dig.

Du kan opleve, at du står stille i din sorg, og at sorgen begrænser dig i din hverdag. At miste kan medføre en sorg, som kan være langvarig, pinefuld, ubærlig og endda invaliderende, hvor ens livskvalitet og funktionsniveau nedsættes. Sorgarbejdet tager tid, og det er vigtigt at forstå, at du ikke skal igennem din sorg, men ind i din sorg. Meningen med din og min tid sammen ikke er at fjerne din sorg, men at hjælpe dig med at møde din sorg. Din sorg er et livsvilkår for dig, som du skal lære at leve med.

Som regel er det en god ide at vente tre til fire måneder efter dit tab, før du søger hjælp til din sorg. Det skyldes, at tanker og følelser umiddelbart efter et dødsfald kan være overvældende, og ofte vil tiden arbejde for dig. Hvis din sorg, efter denne tidsperiode stadigvæk ikke er blevet lettere at bære, så kontakt mig.