Om mig

Kirsten Bærentzen

 • Autoriseret sorgrådgiver
 • Sorgvejleder for skoler og institutioner
 • Lærer
 • Foredragsholder
 • Medudvikler af sorg-appen &Sorgen

Erhvervserfaring

 • Privatpraktiserende sorgrådgiver med egen praksis.
 • Sorgvejleder på Herlev Byskole samt varetog skolens sorggruppe for børn fra 2018-2020.
 • Udarbejder sorg – og krisehandleplan for både folkeskoler og efterskoler.
 • Sorggrupper i Brønshøj Kirke i samarbejde med kirkens præster siden 2018.
 • Folkeskolelærer med 27 års undervisningserfaring fra 1.-9.klasse. Jeg har derfor stor erfaring med formidling til børn og unge samt af facilitere større grupper.

Frivilligt arbejde

Siden 2016 har jeg arbejdet som våger i Vågetjenesten ved Røde Kors på Østerbro. Som våger er jeg med til, at skabe ro og tryghed for den døende i livets sidste timer. Vi våger både på plejehjem, privat og på Rigshospitalet. Jeg mener, at ingen bør dø alene med mindre man selv ønsker det.

Derudover har jeg været med i et pilotprojekt ved Røde Kors som hedder, Vågetjenestens Samtaler for efterladte. Projekt giver de efterladte mulighed for et par samtaler med en af os fra teamet. Samtalerne handler primært om den efterladtes sorg og savn.

Har arbejdet som frivillig i Lukashuset børne – og ungehospice fra november 2016 til december 2017.

Uddannelse

 • Lærer fra Frederiksberg lærerseminarium i 1995
 • Gruppeleder for sorgsamtaler taget hos Skyggebørn ved Jes Dige i 2018
 • Sorgrådgiver fra Metropol Professionshøjskole i 2018. Som uddannet sorgrådgiver har jeg kompetencer, viden og færdigheder til at:
  • Rådgivning og samtale med mennesker med sorgreaktioner
  • Skelne og identificere mennesker, der er i risiko for at udvikle kompliceret sorgreaktioner
  • Henvise mennesker, der har udviklet kompliceret sorgreaktioner
  • Sikre og understøtte viden spredning så der etableres en fælles forståelse af, hvad kompliceret sorgreaktioner er, så dialog kan styrkes og fordomme og tabuer nedbrydes
  • Formidle, hvordan pårørende til mennesker med sorgreaktioner kan støttes