Ny gratis sorg-app &Sorgen til vennerne til sorgramte unge.

Det kan være svært for vennerne at håndtere det, når et ungt menneske mister. Derfor har foreningen Dig Mig & Sorgen netop lanceret en sorg-app til unge mellem 14 og 25 år. &Sorgen er gratis, og foreningen bag ønsker at gøre det nemmere for venner og omgangskreds at stå ved siden af en ven i sorg og aftabuisere samtalen om døden og sorgen

&Sorgen er en gratis læringsplatform, der kan downloades til den mobiltelefon, som stort set alle unge mennesker holder i deres hånd i timevis hver eneste dag. Her formidles nogle helt konkrete værktøjer, der kan hjælpe med at forstå tab og sorg og gøre det lidt nemmere for vennerne og omgangskredsen at stå ved siden af en ven i sorg, og lidt nemmere at spørge ind til sygdommen, tabet, sorgen og vennens tanker. Her bliver sygdom, død og sorg italesat og aftabuiseret, og det bidrager til indsigt i, viden om og forståelse for sorgens præmisser.