Sog og venskaber

https://www.konfirmandcenter.dk/ressourcer/ressourcepersoner/oplaegworkshops-for-konfirmander/sorg-og-venskaber/

Undervisningsoplæg til konfirmander.

 

“Der er slet ingen tvivl om, at Kirstens oplæg om sorg og venskaber har rykket ved konfirmanderne. Kirsten har de unge i sin hule hånd og fortæller med åbenhed og rolig myndighed om mange af de problemstillinger, der kan opstå, når man har en ven, der sørger. Jeg tror, konfirmanderne har fået en bredere forståelse for og indlevelse i, hvad det vil sige at sørge, og jeg er overbevist om, at de nu er langt bedre rustet til den dag, hvor de pludselig selv står ved siden af en ven, der har mistet. Dette skyldes ikke mindst Kirstens evne til at inddrage konfirmanderne selv og deres egne fortællinger. Jeg håber, at Kirstens oplæg fremover kan blive en fast del af min konfirmationsforberedelse – hvert år.”

Mikkel Tode, Sognepræst, Jægersborg 

 

”Jeg og mine konfirmander har haft besøg af Kirsten Bærentzen til et eftermiddagsoplæg med emnet ”Sorg og venskaber”. Hele konceptet blev udført yderst professionelt, deltagende og ikke mindst med en stor respekt for, hvor konfirmanderne er i deres liv.

Alle konfirmanderne deltog aktivt både i samtalerne og øvelserne, og lyttede opmærksomt, når Kirsten fortalte om mere faktuelle ting vedr. sorg, der bl.a. blev understøttet af gode eksempelfortællinger(cases). Det blev en meget fin dag, trods det dystre emne. Alle vil huske, at man skal blive ved med at kontakte en ven i sorg!” 

Karin Franijeur Znaider, Sognepræst, Frederiksberg sogn

 

“Kirsten førte med stor nænsomhed og lydhørhed konfirmanderne ind i det univers, hvor man som ven og pårørende må forholde sig til andres tab og sorg. Ofte er vi optaget af at klæde de unge mennesker på til når de selv mister, men hos Kirsten fik vi alle åbnet blikket for, hvordan vi må møde andre, når de er i sorg. Med tæft og tydelig undervisningserfaring gav Kirsten konfirmanderne en god lektion i, hvad det vil sige at være en ven; i medgang og i modgang.”

Caroline Kollenberg Thisted, Sognepræst, Hareskov og Værløse pastorat