Døden og sorgen behøver ikke at være et privat anliggende.

Husk, at når du støtter et menneske i sorg er målet ikke, at fjerne sorgen. Det kan du ikke. Som sørgende er det rart, at opleve god social støtte fra ens netværk. En støtte som måske kan gøre sorgproces lettere for en stund.

Jeg tror, at støtten til den efterladte desværre tit udebliver. Ikke fordi, at vi ikke vil støtte et menneske i sorg, men fordi vi ikke ved hvordan vi, på en passende måde, kan støtte en familie, en enlig, en teenager, en ældre enke mand i sorg.

Ens netværk kan bestå af mange eller få personer. Der findes mange slags netværk, et familie netværk, et netværk af venner, et netværk på arbejdspladsen osv. Selv med mange eller få netværk rundt om en, kan man aldrig vide, hvem der stille op, når man er i sorg. Det handler meget om, hvad den anden part (familiemedlemmet, vennen, kollegaen m.m.) tør eller tænker om sagen.

Efterladte oplever ofte, at støtten er meget konkret lige efter dødsfaldet, men at støtten fra netværket stille og roligt aftager over tid. Det er vigtig at forstå, at selv efter ½ år, efter 1 år eller 2 år er det stadigvæk vigtig som efterladt, at opleve at netværket er der for en og er villig til at støtte op.

Hvis man bestemmer sig for at hjælpe, aflaste, overraske eller andet – er det vigtigt, at det er afstemt med den efterladte, så støtten bliver givet på en respektfuld måde. Og husk på, at når man er i sorg er det svært, at bede om hjælp – derfor skal hjælpen tilbydes af dig.

 

Støtte ideer før og efter et dødsfald:

 • Hjælp til med at opretholde familielivets daglige aktiviteter og rutiner – bringe/hente børn (skole, børnehave, sport m.m.)
 • Madordning – fordel en fast ugedag imellem vennerne og bring hjemmelavet mad ud til familien
 • Hjælp med husligt arbejde
 • Hjælp med papirarbejde i forbindelse med indlæggelser
 • Find kontakt oplysninger om støtteforeninger og sorggrupper
 • Hjælp med praktiske ting i haven (snerydning, slå græsset m.m.)
 • Tilbyd gåtur
 • Besøg den/de efterladte

Støtte ideer efter ½ år, 1 år, 2 år, X år:

 • Gåtur – der er en god dynamik i, at gå ved siden af hinanden og bare lade sanserne overtage. Eller gå en tur uden at samtale og opleve hvor forløsende det også kan være
 • Husk på dødsdagen og markere overfor den efterladte, at du ved hvilken dag, det er i dag
 • Send et brev, blomst, en lille hilsen – fortæl at du tænker på den efterladte –  også her, 2 år efter dødsfaldet
 • Spørg om du må komme med og se afdødes gravsted
 • Pres kærligt til deltagelse i sociale aktiviteter – bliv ved med at invitere – også selv om du får et ”nej tak” op til flere gange. Pludselig vil du få du et ”ja tak”
 • Byd på middag, frokost, brunch m.m. så den efterladte kommer lidt ud
 • Bed familie og venner til afdøde om, at skrive en fortælling, som de husker om afdøde. Saml fortællingerne i en lille bog og giv dem til den efterladte (barnet, enken, kæresten m.m.)
 • Biograftur
 • Sommerhus hygge